Kiểm tra 160 điểm

Ngoại thất
Nội thất
Kiểm tra đường
Khung gầm